5 grunner til at Norge burde satse på atomkraft

Foto: Vilde Charlotte Jacobsen

Kjernekraft i nyhetsbildet blir ofte portrettert som noe farlig og uønsket. Vi går motsatt vei, og begynner med fem grunner til at man heller burde satse på atomkraft . 
 

    

 1. Stor tilgang på potensielle ressurser gjennom thorium.

  Norge ligger på 12. plass i verden når det gjelder thorium i jorda, noe som gjør at vi har enorme ressurser vi potensielt kan utnytte. Hovedsakelig bruker man uran i kjernekraftverk, men man kan lage uran av thorium ved å skyte nøytroner på det med en partikkelakselerator, og dermed få utnyttet den ressursen til sitt ytterste.

 2. Lav strålingsfare.

  Det er ikke farlig å bo i nærheten av et kjernekraftverk. Generelt sies det at det å bo ved siden av et kjernekraftverk kan gi deg en millisievert per år ekstra bakgrunnsstråling. Det betyr at du må bo der i over 100 år før du får en minimalt økt risiko for å utvikle kreft.

 3. Energien kan selges til resten av Europa.

  Norge er heldige når det kommer til energiproduksjon og ressurser. Vår eget forbruk dekkes nesten helt av ren energi i form av vannkraft. Vi tjener mye penger på å selge olje til utlandet, men det er ingenting som står i veien for at vi kan selge energi i stedet. Da kan vi redusere utslipp samtidig som vi tjener penger og gjør verden en tjeneste.

 4. Lav risiko for ulykker.

  Ulykker i kjernekraftverk skyldes som oftest menneskelige feil og naturkatastrofer. Faren for jordskjelv og andre naturkatastrofer i Norge er veldig lav, og plasseres kraftverket på et gjennomtenkt sted kan det stå trygt i mange tusen år. Dessuten har de tidligere ulykkene i Tsjernobyl og Fukushima vist at konsekvensene ved en ulykke er mye lavere enn det man tidligere har trodd.

 5. Et bedre alternativ enn olje og kull.

  Atomkraft kan ikke kalles en ren energikilde på grunn av at man sitter igjen med radioaktivt avfall, selv om det er snakk om veldig små mengder. Likevel er det mye mindre forurensende enn kull og gass, og å legge om til atomkraft ville kunne minske CO2-utslipp og forbedre luftkvaliteten betraktelig. Det kan kanskje kalles en midlertidig løsning for man får utviklet hundre prosent ren energi for alle i hele verden.

 

Hør hele episoden her! 

Radio Revolt Direkte

Direkte

Radio Revolt Direkte