En tilføyelse i glemmeboka

Runa Fjellangers debutroman På motorveiene er ikke av det banebrytende slaget.

Skrevet av Emma Johnsen Rødli

I På motorveiene følger vi Anna på biltur gjennom Europa, som barn på ferietur med foreldrene og som voksen på roadtrip med kjæresten Ida. Det første man merker seg er at Fjellanger er gnien med punktumene. Dialog og referat ramses opp i sidelange setninger, og det kan til tider være vanskelig å følge med. Dette syntaktiske grepet tjener til å skape en slags rastløshet, men ikke en som reflekterer Annas reise gjennom Europa. Den skaper heller en rastløshet i leseren, og fører til at man skynder seg gjennom sidene.

Problemet med På motorveiene er ikke formen alene, men også innholdet: Det er interessant å betrakte Anna utelukkende fra de to kontekstene som blir presentert, men kryssklippingen mellom barndom og voksen alder tjener ellers liten funksjon. Sammenstillingen blir ikke et utfyllende bilde, men to parallelle fortellinger som tilfeldigvis omhandler Anna på tur gjennom Europa. Det eneste komplementære i disse to sammenknyttede historiene er hvordan Anna synes å være i en slags utviklingstilstand: Som barn begynner hun å tisse på seg om natten til foreldrenes fortvilelse og egen bekymring, som voksen reflekterer hun over forholdet til kjæresten.

Fjellanger er inne på noe interessant når Anna utforsker hvor de fysiske grensene går i forholdet til Ida. Ved flere anledninger skyver Anna grensen for hva som kan godtas av kjæresten: Hun holder Ida under vann og smekker henne på kinnet. Anna får mulighet til å tenke over sin egen rolle, men først når noe så banalt som sjalusi oppstår. En annen kvinne «bryter seg inn» i forholdet, og Anna begynner selvrefleksjonen.

Det kan se ut som om Fjellanger prøver seg på å gjengi en slags bevissthetsstrøm i På motorveiene, men innholdet i romanen kommer til kort. Her er det først og fremst lange detaljerte referater fra uinteressante samtaler mellom Ida og Anna og skildringer av Annas opplevelser som barn på bilferie å finne, mens tankerekkene uteblir.

Alt i alt er På motorveiene en roman som starter med et driv, men som ender i ingenting.


Dersom du vil høre mer om På motorveiene og andre reisenarrativ, bør du sjekke ut Bokbarens sending fra 19. september, tilgjengelig her.

 

Radio Revolt Direkte

Direkte

Radio Revolt Direkte