Er en bærekraftig framtid mulig?

Foto: Vilde Charlotte Jacobsen
Foto: Vilde Charlotte Jacobsen

 

Det snakkes mye om bærekraft, energi og klimakrisen. Det er mange store ord, og vi i Uillustrert Vitenskap har konkludert med at både vi og folk flest vet for lite om hva det egentlig går ut på. Vi har derfor tatt et dypdykk i mulighetene for energiproduksjon, transport og lagring av bærekraftig energi.

Bærekraftig utvikling skal kunne imøtekomme behovene til dagens generasjon uten at det går ut over behovene til kommende generasjoner. I dag kommer mesteparten av energien vi bruker fra kull og gass. Er det da realistisk eller i det hele tatt mulig at vann, vind og solenergi, som i dag står for under 20 prosent av energiproduksjonen, kan erstatte kull, olje og gass, som står for de resterende 80?

I nær framtid kan det være mulig hvis man begynner å bygge ut energiproduksjonen i løpet av kort tid. Norge går fram som et godt eksempel med over 90 prosent av energiproduksjonen sin fra vannkraft. Vann er en pålitelig kilde her i Norge, og vi har mulighet til å regulere produksjonen, noe som gjør det til en praktisk kilde til energi.

Det er mulig å finne ulemper for naturen og miljøet ved alle fornybare energikilder. Utbyggingen og produksjonen av kraftverkene er både dyrt og ressurskrevende, og kan påvirke naturen rundt anlegget. Et annet problem er at energien ikke er tilgjengelig hele tiden. Solkraft får vi bare om dagen og ved fint vær, og vindkraft får vi bare når det blåser. Derfor må det finnes løsninger for å kunne ha tilgang til strøm hele tiden.

Disse løsningene finnes allerede. Dette fordi energien kan transporteres i ledninger og dermed deles med andre land. Det planlegges for eksempel et stort strømnett som kan strekke seg over hele europa pluss litt til. Det vil som oftest alltid være sol et sted eller blåse et annet, og slik kan vi dele på ressursene.  

For de som ikke er så glade i å dele kan man også lagre energien på mange ulike måter. Det finnes løsninger som kan innebære alt fra spinnende hjul til smeltet salt i isolasjonstanker, men det mest vanlige er å bruke batterier. Problemet er at energi går tapt til omgivelsene for hver gang man gjør den om fra en form til en annen, mye energi går også tapt ved lagring.

Batterier er heller ikke perfekte. Det å produsere et batteri fører til forurensing av både luft og vann ikke bare med CO2, men også tungmetaller og miljøgifter. Likevel er de billige, og kan holde på en god del energi over en fornuftig tidsperiode. Det blir også stadig utviklet bedre teknologi for at batteriene skal holde bedre og vare lenger, og man minsker dermed problemene ved produksjon og avfallshåndtering.

Det finnes mange løsninger for å utnytte de fornybare ressursene vi har. Det er heller ikke en mangel på ressurser der ute, vi utnytter de bare ikke fullt ut. Strøm kan både produseres og lagres på mange måter, og selv om ingen av de er perfekte fungerer de fortsatt bra. Vi i studio er i alle fall enige om at ulempene med vind, vann og solenergi er uendelig mye mindre enn ulempene med å fortsette med olje, kull og gass.


 

Radio Revolt Direkte

Direkte

Radio Revolt Direkte