Slik var kjønnskvoteringsdebatten på Samfundet

kjønnskvotering
foto.samfundet.noTekst: Erika Cummings

Den internasjonale kvinnedagen er rett rundt hjørnet, og dette feirer Samfundet ved å arrangere «Kvinneuka».

Temaet på denne ukas onsdagsdebatt var passende nok kjønnskvotering. Debattantene var Lars Kolbeinstvedt fra Civita og Nina Sandberg fra Arbeiderpartiet, og ordstyreren var Sunniva Skurtveit. Debatten kan ha vært nyttig for de som ikke har hørt noe særlig om kjønnskvotering fra før. Hvis du allerede kunne noe om dette temaet, måtte du imidlertid dra hjem tomhendt.

Denne onsdagsdebatten er spesielt interessant for studenter, da kjønnskvotering kan påvirke hvem som får studieplasser og mulige stillinger i arbeidslivet. Hensikten med kjønnskvotering er å jevne ut kjønnsbalansen i samfunnet. De to debattantene hadde ulike perspektiv på denne saken.

Nina Sandberg argumenterte for kjønnskvotering som et virkemiddel for å skape bedre likestilling, og at man trenger representasjon av begge kjønn gjennom oppvekst, studier og i arbeidslivet. Kjønnskvotering her begrunnes med at det er en lav andel menn som er ansatt ved grunnskolen og i deler av helsesektoren. Det vises også til at ingeniør- og forskningsfag har blitt preget av at det har vært mannsdominert, som har ført til en overvekt av forskning og teknologi rettet mot menn.

Lars Kolbeinstvedt kom med en del moralske og prinsipielle motargumenter, spesielt trekker han fram at det er for inngripende av staten å iverksette såkalt «positiv særbehandling». Kolbeinstvedt fokuserte en del på forskjellen mellom kvinner og menn i denne debatten. Han var imidlertid positiv til kvinner i forsvaret da de kunne trøste ham og vise ham omsorg på skytebanen.

Ordstyrer Sunniva Skurtviet setter også spørsmålstegn ved hvorfor det er flere tilfeller der kvinner får kjønnspoeng enn menn. Dette er et av tilfellene der ordstyrer stilte interessante spørsmål som debattantene svarte vagt på, eller rett og slett skiftet tema. Vi skulle ønske det kom fram flere argumenter rundt saken, og satt dessverre igjen med få nye blikk på kjønnskvotering.

 

Radio Revolt Direkte

Direkte

Radio Revolt Direkte