Like autonom til lands som til vanns

Foto: Aryan Banitalebi. Tekst: Katrine Gjestrum.
FOTO: Aryan Banitalebi. TEKST: Katrine Gjestrum.

Velkommen til teknologihovedstaden Trondheim! Når blir siste gang du kjører bilen selv, tror du?

I det siste har det vært et stort fokus på å få selvkjørte kjøretøy på veiene våre. Selv Erna fløy jo opp hit for å ta en tur med den autonome bussen på Øya. Men det er ikke bare veiene våre som preges av denne nye teknologien, den går like godt til vanns som til lands.

Inger, Emil og Andreas er tre studenter som alle tar del i et forskningsprosjekt igangsatt av NTNU. De forsøker å utvikle en selvstyrt båt. Båten har fått navnet «Milliampere» og ligger til kai nede på Brattøra. I filmens verden kan hva som helst selvstyres, men i virkeligheten er det dessverre ikke like lett. Studentene får spørsmålet: «er det lett å utføre dette i praksis?», og vi får en nervøs latter og et klart «nei» til svar. Selv om teknologien har kommet langt, har vi fortsatt en lang vei igjen å kjøre (uten autopilot).

En ting er ingeniørjobben som ligger bak disse nye kjøretøyene, det andre er de etiske problemstillingene. Skal det vedtas egne lover for autonome kjøretøy? Burde vi ha trafikk med en kombinasjon av selvstyrte og menneskestyrte båter, eller bare en av delene? Hvordan skal en autonom bil EU-godkjennes? Samtidig som disse spørsmålene drøftes, mener Inger og de at vi bør bruke tiden på å forske.

Det å skaffe seg erfaring og ha muligheten til å prøve og feile er en kjempeviktig del av forskingen. Dersom arbeidet med Milliampere går som planlagt, skal den være mulig å ta sommeren 2021. Tenk det, allerede om et år kan vi pilse på en førerløs båt. Hvem vet hva det neste vil bli! Kanskje våre barn vil spare til å ta autonomførekort på attenårsdagen sin?

 

Radio Revolt Direkte

Direkte

Radio Revolt Direkte