Millennium varmer opp til 8. mars

Tekst: Mathilde Meling 

Foto: Årets 8. mars-design av Linnéa Johansson 

Over hele byen males bannere med slagord under hovedparolene: «Kamp mot all kvinneundertrykking», «Vårt liv! Vår kropp! Fortsatt selvbestemt abort!». 

Hva er feminisme? Etter litt prat fram og tilbake kommer vi inn på begreper som likestilling og like muligheter for alle kjønn. Wikipedia, livets leksikon, definerer feminisme som «en bred fellesbetegnelse for ulike politiske bevegelser, ideologier og sosiale bevegelser som arbeider for å definere, etablere og oppnå politisk, økonomisk, personlig og sosial likestilling av kjønnene». Det er en definisjon vi kan si oss enige i. Feminisme er kvinnekamp, men trenger vi egentlig det i likestilte Norge i dag? Vi har jo kommet langt, med lover mot diskriminering og høy andel jenter i lederverv i studentfrivilligheten. Likevel ser vi at det er mange kamper igjen. Vi har for få kvinnelige toppledere, alt for mange kvinner og jenter opplever vold, og det er et stort problem at #metoo ikke har kommet til skolegården ennå. 

I ukas sending snakker vi om flere temaer rundt feminisme, med god hjelp fra gjestene. Jeanette gjør oss bevisst på enda flere utfordringer kvinner i Norge har i dag, forteller oss om hva som skjer i POPUP feministhus framover. Hanna gir oss tips fra hennes vei mot toppen.

Radio Revolt Direkte

Direkte

Radio Revolt Direkte