Studentmediene i Trondheim beklager

Studentmediene har oppdaget tilfeller av plagiat i et utvalg publiserte artikler.

Artiklene er fjernet. Sakene er omtaler og meningsbærende tekster hvor det er benyttet avsnitt oversatt fra engelske kilder uten kreditering. Den frivillige som har produsert sakene har ikke lenger verv i Studentmediene. De plagierte kildene har mottatt varsel og beklagelse om hendelsen.

Dette er ikke forenelig med god presseetikk, og vi ser meget alvorlig på hendelsen.

Radio Revolt og Studentmediene beklager hendelsen på det sterkeste ovenfor de opprinnelige skribentene og leserne.

Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig redaktør Håkon Pedersen
988 68 007 | ansvarligredaktor@studentmediene.no.

 

Radio Revolt Direkte

Direkte

Radio Revolt Direkte