Studentsamskipnad under utvikling

Foto: Under Utvikling

Denne høsten har Under Utvikling hatt besøk av Studentsamskipnaden i Trondheim, Ålesund og Gjøvik (Sit). Styreleder, som også er student, Sofie Carlsen Bergstrøm og administrerende direktør Audhild Kvam hadde mye å lære oss om hvordan Sit jobber for oss studenter i de tre ulike byene.  

Sit ble startet etter 2. verdenskrig, da flesteparten av studentene var menn, og ikke hadde mye erfaring innen matlaging. Studentene engasjerte seg da for å få startet opp en kantine på Studentersamfundet, hvor studenter selv arbeidet som frivillig. På denne tiden var Studentersamfundet også boliger for tilflyttede studenter.  

Da antallet studenter i byen økte, ble det ansatt sekretærer ettersom det frivillige arbeidet ble for stort. Studentsamskipnaden i Oslo utviklet seg, som lå noe foran Trondheim. Dette førte til en lov for studentsamskipnaden i Oslo, som Sit etter hvert ble en del av.  

Det er studentene selv som velger styret til Sit. Sofie forteller oss at valget er demokratisk og at hun ble valgt inn gjennom Velferdstinget. Audhild er ansatt og er øverste ansvarlige leder for organisasjonen. Styret har flertall av studenter, og er viktig del av driften til Sit.  

En av arbeidsoppgavene til Sit er velferdstilbudet til studenter. De drifter blant annet barnehager, helsehjelp, kiosker og kaféer, og studentboliger.  

Sits boligtilbud hjelper også studenter som velger å bo privat, ettersom Sits lave månedsleie presser prisene for private leietakere ned for å være attraktive, hevder Sit.  

Tjenestene som Sit tilbyr er finansiert av studentene. Gjestene forteller oss at en av de vanlige misforståelsene blant studentene er at semesteravgiften er en sum man betaler for å få ta høyere utdanning. Semesteravgiften fungerer altså som en liten «studentskatt», som går tilbake til oss gjennom tilbudene Sit har. Dette gjelder også overskuddet til Sit som organisasjon. Overskuddet fra bolig, kantiner og kiosker spares blant annet til utbygging av nye idrettssenter og lignende.  

Radio Revolt Direkte

Direkte

Radio Revolt Direkte