Tid for bok

Foto: Bokbaren

Skrevet av Bokbaren 

Bokhøsten har vært prega av debatten om virkelighetslitteraturen og det prinsipielle spørsmålet om det er etisk forsvarlig å benytte virkelige mennesker som modeller for fiksjon. Både utleverte og utleverende har forsvart sine synspunkt på hvorvidt romankunsten skal være fri for etiske retningslinjer, og det fins tilsynelatende ingen gode svar. Heldigvis, for den gjengse leser som har sett seg lei på sjølopptatt virkelighetslitteratur og tåkepratet til Ørstavik, er det i høst utgitt flere gode bøker som beveger seg over i det reint fiksjonelle. 

Trondheimsfødte Sara Sølberg debuterte i høst med kollasjromanen Seismiske smell, en roman hvor havet fungerer som fare, forlokkende og beveggrunn for romanjegets bedring etter en hjerteoperasjon og jakt etter en avdød far. Kunnskap og fakta blandes sammen med eksistensielle spørsmål, som gir rom for refleksjon og læring i en spennende og sammensatt, fragmentarisk roman.

Pedro Carmona-Alvarez' Bergen Ungdomsteater er en uavhengig oppfølger til Og været skiftet og det ble sommer og så videre, som følger Marita fra Oslo til Bergen, og inn i hennes nye vennegjeng hvor blant andre Johannes og Andreas blir viktige karakterer. Dette er av de store fortellingene, hvor tema som kunst, fraværende foreldre, ambisjoner, emigrasjon og iscenesettelse skrives stilsikkert fram i en oppvekstroman. 


En annen aktuell trondheimsbasert forfatter, er Rune F. Hjemås, som nylig ga ut Et lite skritt for mennesket. Fotografier (1985 — 2018). Fotografiene er forsøk på å fange bilder, flyktige hendelser og hverdagslige glimt i bilder og tablåer, både fortidige, nåtidige og framtidige.  

Per Schreiner har tidligere skrevet flere manus og kortfilmer, men er, etter den skjønnlitterære debuten i fjor, ute med den vanskelige andreboka. Henrettelse med elefant er en roman hvor absurditeten og den lunefulle humoren spiller en viktig rolle. 

Hør Bokbarens bokhøst-sending her. 

 

Radio Revolt Direkte

Direkte

Radio Revolt Direkte