Trussel mot demokratiet

Tekst: Andreas Haugland                                Foto: Sabrina Lennartz

For tre år siden var det valg i USA og til manges store overraskelse så vant det republikanske partiet valget med en noe uortodoks kandidat.

Årene etter har vært preget av ville tweets, handelskrig, distraksjoner og murbygging. Men i det siste også av avsløringer om utenlandsk påvirkning av sentrale valg i både USA og her i Europa.

Etter Cambridge-Analytica-skandalen ble det avslørt at Facebook ble benyttet til å manipulere valget i USA. Dette ble gjort ved at krefter som ønsket å påvirke valget opprettet grupper på Facebook og skaffet seg større eller mindre følgerskare. De drev med målrettet spredning av falske nyheter eller polariserende innhold for å få folk til å endre meningene.

Også i Norge har man forsøkt å påvirke politiske valg, dog på en mye mindre skala. Senest i høst var Folkeopplysningen på Lillestrøm videregående skole og innrømmet at de hadde drevet med manipulering av valget gjennom falske nettsider, Facebook-profiler og dataspredning.

Effekten av å påvirke valg gjennom sosiale medier er omdiskutert. Det er store mengder med data som må analyseres, og store mengder med data rundt konsekvensene av påvirkningen som ikke er tilgjengelige. 

Vi i Uillustrert Vitenskap har i denne sammenhengen hatt Andreas Wahl med oss i radiostudio for å snakke omsosiale medier sin posisjon som en arena for meninger, politikk og nyheter. Vi prater også om hvordan vitenskapsformidling kan gjøres bedre, og hva som kan være lurt å tenke på når man ser en overskrift.  

Noen er lettere å påvirke enn andre, men hvis vi er kritiske og tenker over at noen kan prøve å påvirke oss, er det mulig å oppdage. Andreas Wahl legger til at «etter vi var på Lillestrøm ble folk plutselig kritisk til alt de så på internett, og det er jo akkurat det vi vil!» Hvis du er strategisk og retter deg mot de som lett lar seg påvirke og allerede er «på vippen» kan man gjøre en stor forskjell. Dette gjelder spesielt i USA der de to blokkene ofte stiller ganske likt og de politiske forskjellene ikke er store, men også i Norge der mindre partier kan ha mye å si for utfallet i et valg. 


Har du lyst til å høre Uillustrert Vitenskap diskutere dette sammen med Andreas Wahl, så kan sendingen høres på www.radiorevolt.no eller en annen podcasttjeneste fra tirsdag 29. oktober, klokken 1700!

Radio Revolt Direkte

Direkte

Radio Revolt Direkte