UKAs første år

FOTO: foto.samfundet.no

 

UKA fyller 100 år, og er preget av mer enn tre stappfulle uker med storslåtte konserter, temafester, diverse kurs og sist men ikke minst, revy. UKA 1917 derimot varte kun i én uke og bestod nemlig KUN av UKErevyen og lotteri.

 

Ideen om å starte en revy i Trondheim startet med inspirasjon fra studentrevyen i Oslo, og den aller første studentrevyen i Trondheim så dagens lys i 1912. Helt fra begynnelsen og til i dag har hovedformålet med studenteruka vært å tjene penger til Samfundet, for å drifte alt de foretar seg. I 1915 ble det arrangert et marked og lotteri for å tjene penger, arrangert av sosieteten i samfunnet på den tiden. Dette ga økonomisk trygghet i to nye år.

 

Den første UKErevyen i 1917 fikk navnet “Baccarat”. Dette regnes som stiftelsesåret for UKA, rett og slett fordi det nå bøe arrangert av og for Trondheimsstudentene på NTH. UKA bestod da i all hovedsak av revyen og lotteri på torget. Produksjonen ble en suksess slik at de fremtidige revyene fikk spille lenger. UKA i 1917 er derfor den eneste UKEn som kun varte én uke.

 

I mange år holdt UKA til i huset “Cirkus” i prinsens gate, og besto nesten utelukkende av UKErevyen og lotteriet. Men studentene ønsket seg noe mer, og målet om å bygge et eget hus ble et samlende prosjekt for mange Trondheimsstudentener på starten av 1900-tallet. Studentersamfundet sto ferdig i 1929 og skulle vise seg å bli en særdeles viktig markør for både UKA og hele Trondheim studentby. Etter dette fikk UKErevyen en mer seriøs rolle, og ble heretter kalt “utstyrsrevy” og ble etter hvert viden kjent for å imponere både teknisk og scenografisk. Programmet ble større og større og den nå tre uker lange UKA var kommet for å bli.

 

 
 

FOTO: foto.samfundet.no. Bildet viser åpningen av UKA med navnet "VÆR-I-TASS" på Trondheim torg i 1939.

 

 

Radio Revolt Direkte

Direkte

Radio Revolt Direkte