Gretne Gamle Gubber

Gretne Gamle Gubber

I disse positivitetens tider trengs det et debatt- og diskusjonsprogram som lar kynismen råde og hatet flomme. Gretne Gamle Gubber er dette programmet. Mikkel Strømstad og Jens Erik Vaaler tar for seg alt mellom himmel og jord som hates kan, og forsøker å diskutere seg frem til en økt forståelse for hva det måtte være. Det blir roping, sure miner, skittkasting og total mangel på objektivitet.
Arkivert

Radio Revolt Direkte

Direkte

Radio Revolt Direkte