Prat.

Prat.

Programmet som forsøker å prate seg fram til enklere forståelser av tunge temaer, som filosofi, antropologi, fysikk og biologi. Panelet består av programleder, minst to faglige eksperter samt en som studerer temaet. Fokuset skal være å samle kunnskap på en tilgjengelig måte, så alle får lyst å sette seg inn i temaet.
Spill av
Prat. 04.05.2015
I tredje episode av prat tar vi for oss temaet filosofi. Jeg inviterte med meg professor Helge Høibraaten og førsteamanuensis Solveig Bøe fo
Publisert: 04.05.2015
Spill av
Prat. 08.03.2015
I denne andre episoden er temaet antropologi. For å finne ut mer om antropologi inviterte jeg Trond Berge og Martin Thomassen. Begge er førs
Publisert: 08.03.2015
Spill av
Prat. 02.02.2015
I denne første episoden er temaet sosiologi. For å finne ut av hva det egentlig er, inviterte jeg professor Aksel Tjora og førsteamanuensis
Publisert: 02.02.2015
FacebookInstagram