Snevert

Snevert

Hver uke utforsker vi livet og historien - både egne og andres - gjennom et snevert tema. Et løst faktabasert program som serverer deg alskens historier, erfaringer, og fortellinger, gjennom våre egne snevre briller. Vi serverer deg alt fra parmesanens rolle i italiensk økonomi til personlige erfaringer med å tisse på helt feil sted til helt feil tid. 

Medlemmer: Thea Gregersen Aas, Johan Martin Gerrard, Susanne Boucher

Underholdning

Radio Revolt Direkte

Direkte

Radio Revolt Direkte